Podważamy umowy kredytów złotowych.

kredyty gotówkowe

Podważamy umowy kredytów złotowych.

Jesteśmy Kancelarią, która od 7 lat skutecznie pomaga między innymi kredytobiorcom „frankowym”. Dzięki forsowanej przez nas argumentacji, dziś sądy w przeważającej większości stwierdzają nieważność umów frankowych.

Tak samo jak kiedyś odważyliśmy się podważyć umowy kredytów „frankowych” i dzięki temu wielu kredytobiorców prawomocnie uwolniło się od tych toksycznych zobowiązań, tak też dzisiaj stanęliśmy przed koniecznością „zabrania się” za kredyty złotowe.

W ostatnim czasie osoby posiadające kredyty złotowe, borykają się bowiem z ogromnym wzrostem wysokości rat. Stan ten utrzymuje się już od dłuższego czasu i najpewniej będzie się pogłębiał. Kredytobiorców powoli przestaje być stać na dalsze spłacanie rat. Wynika to przede wszystkim z podniesienia wysokości stóp procentowych i wzrostu stawek WIBOR. Co się stanie, gdy stopy procentowe znów „pójdą do góry”? Odpowiedź jest prosta: wysokość rat jeszcze bardziej wzrośnie. Czy umowy kredytowe w jakikolwiek sposób chronią kredytobiorcę przed drastycznym wzrostem wysokości rat? W większości przypadków umowy w ogóle nie chronią kredytobiorców.

Dlatego też nasza Kancelaria wypracowała strategię, mającą na celu podważenie zapisów umownych, pozwalających bankom na pobieranie tak rażąco wygórowanych rat kredytowych. Przy udziale prawników naszej kancelarii został złożony do sądu pozew podważający zgodność z prawem postanowień umownych, wystawiających konsumenta na nieograniczone ryzyko wzrostu stopy procentowej.

Bank nie wyjaśnił kredytobiorcy ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową, uzależnioną od stawki WIBOR. Oprocentowanie kredytów złotowych jest w przeważającej większości przypadków zależne od wysokości stawki WIBOR. Tymczasem kredytobiorcy nie mają żadnej wiedzy, jak dokładnie jest ustalana ta stawka, co się stanie, gdy drastycznie wzrośnie i że może ona wzrosnąć w sposób niczym nieograniczony. Kredytobiorcy z reguły nie otrzymywali żadnych symulacji, obrazujących, co się stanie, gdy stawka WIBOR wzrośnie, np. tak jak w 2000 r., do ponad 19%. Kredytobiorca został wystawiony na nieograniczone ryzyko wzrostu wysokości oprocentowania kredytu. Ponadto w przypadku ziszczenia się ryzyka drastycznego wzrostu stawek WIBOR, umowy nie przewidywały żadnego zabezpieczenia dla kredytobiorcy, nie przewidywały żadnej górnej granicy oprocentowania i płaconych odsetek.

Im wyższa stopa procentowa, tym wyższe płacone odsetki. Może okazać, że w wyniku tak wadliwie skonstruowanych umów kredytowych, kredytobiorca zapłaci więcej odsetek, niż wartość pożyczonej kwoty kredytu. Jak wskazuje już sama nazwa, odsetki to pewien „odsetek” naliczony od kwoty pożyczonej. Jest to pewna część pożyczonej kwoty, stanowiąca wynagrodzenie dla banku za to, że kredytobiorca może korzystać z jego pieniędzy.

W przypadku gdy umowa prowadzi do patologicznej sytuacji, w której wartość odsetek przestaje być już tylko „odsetkiem” od pożyczonej kwoty, należy stwierdzić, że prowadzi to do niezgodności z prawem zapisów umownych dotyczących oprocentowania kredytu.

Dlatego też osoby posiadające kredyty złotowe mogą przesłać do nas swoje umowy w celu sprawdzenia, co można z tymi umowami zrobić i co można uzyskać. Poniżej podajemy dane kontaktowe do Kancelarii:

+48 502 160 118

 biuro@wilczekkancelaria.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *