Ostatnio wygrane sprawy kancelarii

kancelaria-prawna-o-nas

Ostatnio wybrane sprawy kancelarii

  Sąd Okręgowy w Płocku, wyrok z dnia 20 sierpnia 2021 r., SSO Iwona 
Syroka-Zaremba, sygn. sprawy I C 92/21, sprawa przeciwko mBank S.A. – 
ustalenie nieważności umowy kredytowej
•       Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, wyrok z dnia 21 czerwca 2021 r.,  SSO 
Artur Filas, sygn. sprawy I C 243/20, sprawa przeciwko ING Bankowi 
Śląskiemu S.A. – ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego i 
zasądzenie na rzecz Klientki kwoty według teorii dwóch kondykcji,
•       Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 15 czerwca 2021 r., SSO Ewa 
Wiśniewska-Wiecha, sygn. sprawy XXVIII C 2359/21, sprawa przeciwko mBank 
S.A. – ustalenie nieważności umowy z uwagi na sprzeczność z naturą 
stosunku. Wg Sądu tylko Bank mógł wyznaczać wartość świadczeń stron 
dowolnie. Ponadto abuzywność także prowadzi do nieważności, bo bez 
postanowień dotkniętych nieważnością, umowa w ogóle nie zostałaby 
zawarta.
•       Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 9 czerwca 2021 r., sygn. sprawy 
XXVIII C 31/21, sprawa przeciwko Deutsche Bank S.A. – kredyt spłacony,
•       Sąd Okręgowy w Warszawie, prawomocne postanowienie z dnia 1 września 
2020 r., SSO Krystyna Stawecka, sygn. sprawy XXV C 2736/20 – udzielenie 
zabezpieczenia roszczenia w sprawie o pozbawienie wykonalności bankowego 
tytułu wykonawczego poprzez zawieszenie trwającego postępowania 
egzekucyjnego – sprawa przeciwko PKO BP S.A. prowadzona razem z Radcą 
Prawnym dr Janem Mojakiem,
•       Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, postanowienie z dnia 21 października 2021 
r., SSO Karol Kopcewicz, sygn. sprawy III Nc 35/20 – wstrzymanie 
wykonanie nakazu zapłaty z weksla w postępowaniu nakazowym (sprawa z 
powództwa Raiffeisen Bank),
•       Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok zaoczny z dnia 25 stycznia 2021 r. SSO 
Krzysztof Tarapata, sygn. sprawy XXIV C 1198/20 – ustalenie nieważności 
umowy pożyczki hipotecznej zawartej z dawnym BRE Bank S.A. – obecnie 
mBank S.A.,
•       Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrok z dnia 29 stycznia 2021 r. SSO Adrianna 
Gołuńska-Łupina, sygn. sprawy I C 869/18 – ustalenie nieważności umowy 
kredytowej zawartej z PKO BP S.A. (dawny wzorzec Nordea-Habitat),
•       Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 7 kwietnia 2021 r. SSO Piotr 
Bednarczyk. Sygn. sprawy XXV C 916/18, sprawa przeciwko Getin Noble Bank 
S.A. –  ustalenie nieważności umowy, zasądzenie kwot zgodnie z teorią 2 
kondykcji,
•       Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrok z dnia 14 maja 2021 r., SSO Ewa 
Rudkowska-Ząbczyk, sygn. akt XII C 2108/18 – ustalenie, że postanowienia 
umowy kredytowej nominowanej CHF zawartej z Santander Consumer Bank S.A. 
objęte w zakresie w jakim przewidują klauzule waloryzacyjne stanowią 
niedozwolone postanowienia umowne art. 385(1) § 1 k.c. i nie wiążą tym 
samym Powodów,
•       Sąd Okręgowy w Lublinie, sygn. sprawy I C 413/18 – prawomocna ugoda 
zawarta z Bankiem BOŚ S.A. na mocy której doszło do wykreślenia 
hipoteki.
•       Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok zaoczny z dnia 9 czerwca 2020 r., SSO 
Joanna Kruczkowska, sygn. sprawy III C 177/19, sprawa przeciwko DNB Bank 
Polska S.A.,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *