O kancelarii

O kancelarii

Zapraszamy na spotkanie do naszych kancelarii w Warszawie i Lublinie. Oferujemy także porady w formie telefonicznej i mailowej. Działamy na terenie całej Polski.

Zobacz więcej
gosia1

Radca Prawny

Małgorzata Wilczek

Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dotychczas współpracowała z lubelskimi i warszawskimi kancelariami, prowadząc jednocześnie własną praktykę. Posiada bogate doświadczenie w sporach kredytobiorców z bankami, głównie w odniesieniu do umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, a także w szeroko rozumianych sprawach konsumentów uwikłanych w produkty finansowe o wysokim stopniu ryzyka.

Z sukcesami reprezentuje poszkodowanych przez instytucje finansowe konsumentów, w szczególności przez banki oferujące toksyczne produkty, w tym kredyty waloryzowane kursem CHF, a także obligatariuszy GetBack S.A., posiadaczy certyfikatów emitowanych przez fundusze inwestycyjne, posiadaczy umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokat. Doświadczenie procesowe zdobyła także w walce z bankowym tytułem egzekucyjnym i nakazami zapłaty wydawanymi na rzecz banku, postępowaniu przeciwegzekucyjnym oraz m.in. w sprawach odszkodowawczych i spadkowych. Dodatkowo prowadzi działalność dydaktyczną oraz wspierającą organizacje pożytku publicznego.

Aplikant radcowski

Kinga Hetman

Od stycznia 2020 r. wpisana na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w administracji publicznej. W czasie studiów zdobywała doświadczenie w lubelskich kancelariach radców prawnych oraz kancelariach adwokackich specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym.

Zajmowała się także obsługą prawną stowarzyszenia Ars Legis. Posiada duże doświadczenie w obszarze dot. umów kredytowych odnoszących się do walut obcych, w szczególności kredytów waloryzowanych kursem CHF. W wolnym czasie realizuje swoje pasje – lubi biegać, doszkalać się w językach obcych, podróżować oraz słuchać ulubionej muzyki. Z kancelarią związana jest od lipca 2019 r.

kinga1 scaled