Zakres usług

Zakres usług

Jak możemy Ci pomóc?

Zobacz więcej

Zobacz

Zakres usług

040 budget

Pomoc kredytobiorcom

uwikłanym w kredyty powiązane z walutą obcą (chf/eur/usd), reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym, zwalczanie nakazów zapłaty i BTE (bankowego tytułu egzekucyjnego), pomoc kredytobiorcom “frankowym” w postępowaniu egzekucyjnym

016 judge

Reprezentacja obligatariuszy GetBack

041 newspaper

Odzyskiwanie środków

Z tzw. polisolokat i innych nieuczciwych instrumentów oferowanych konsumentom

021 defendant

Ochrona konsumenta

024 shield

Ochrona dłużnika

W postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym

049 lawyer

Pawo rodzinne

038 justice

Prawo administracyjne

046 books

Odwołania od decyzji ZUS