Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to zespół norm prawnych, które regulują majątkowe i niemajątkowe stosunki pomiędzy członkami rodziny, a także ich relacje z osobami trzecimi. Są to zatem relacje wynikające ze stosunków między małżonkami, a także rodzicami a dziećmi oraz powstające podczas przysposobienia, opieki, kurateli.

Zobacz więcej
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne to zespół norm prawnych, które regulują majątkowe i niemajątkowe stosunki pomiędzy członkami rodziny, a także ich relacje z osobami trzecimi. Są to zatem relacje wynikające ze stosunków między małżonkami, a także rodzicami a dziećmi oraz powstające podczas przysposobienia, opieki, kurateli.

Podstawowym źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ponadto kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje także Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe.

Prawo rodzinne Warszawa

Do zagadnień, które uregulowane zostały na gruncie prawa rodzinnego zalicza się m.in.:

 • zawarcie i unieważnienie małżeństwa,
 • prawa i obowiązki małżonków,
 • ustanie małżeństwa,
 • separację małżonków,
 • pochodzenie dziecka,
 • władzę rodzicielską,
 • przysposobienie,
 • obowiązki alimentacyjne,
 • opiekę,
 • kuratelę.
prawo rodzinne warszawa

Kancelaria radcy prawnego – Warszawa, Lublin

Kancelaria radcy prawnego Małgorzata Wilczek, oferuje klientom na terenie Warszawy, Lublina i całej Polski, kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Wiemy, że ze względu na swoją specyfikę, sprawy te wymagają szczególnej delikatności. Dlatego właśnie nasi prawnicy udzielają porad gwarantując pełną dyskrecję i indywidualne podejście, a dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu wskażą najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania.

Rozwód – Warszawa, Lublin – radca prawny

Sprawy o rozwód to jedne najczęściej rozpatrywanych spraw z zakresu prawa rodzinnego w Warszawie, Lublinie i innych miastach Polski. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozwód można orzec jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Co istotne, przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, trwałość i zupełność rozkładu pożycia oznacza, że ustały wszystkie więzi, które łączą małżonków. Co więcej, mając na uwadze zasady doświadczenia życiowego, powrót do wspólnego pożycia nie nastąpi. Zatem jeśli małżonków łączyć będzie chociażby więź gospodarcza, przy jednoczesnym wygaśnięciu pozostałych – wówczas sąd nie orzeknie rozwodu.

Orzeczenie rozwodu jest także uzależnione od niewystąpienia przesłanki negatywnej. Chodzi tu o dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz o naruszenie zasad współżycia społecznego. W takich wypadkach, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód nie jest dopuszczalny.

Kolejną negatywną przesłanką orzeczenia rozwodu jest jego żądanie przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Tu ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek – jeśli drugi z współmałżonków wyrazi na rozwód zgodę lub gdy odmowa byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, wówczas rozwód może zostać orzeczony.

Jak widać samo określenie, czy rozwód może zostać orzeczony może rodzić trudności. Dlatego właśnie nasi prawnicy w kancelariach w Warszawie i Lublinie, są do dyspozycji, aby pomóc w stwierdzeniu zaistnienia przesłanek pozytywnych i braku wystąpienia negatywnych w Państwa indywidualnym przypadku.

Postępowanie rozwodowe – Warszawa, Lublin – radca prawny

Pierwszym etapem postępowania rozwodowego jest sporządzenie pozwu. Kancelaria radcy prawnego Małgorzaty Wilczek zajmuje się przygotowaniem stosownych dokumentów, wskazując jednocześnie, że do pozwu można dołączyć wnioski, które uregulują kwestie:

 • opieki nad dziećmi,
 • zobowiązań alimentacyjnych,
 • majątkowe, w tym podział majątku.

Prawo rodzinne – radca prawny – Warszawa, Lublin

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego klientom z Warszawy, Lublina, a także innych miast Polski. W ramach podejmowanych działań zajmujemy się w szczególności sprawami:

 • rozwodowymi, w tym z orzeczeniem o winie lub bez, kompleksowo przeprowadzając naszych klientów przez całe postępowanie,
 • o orzeczenie separacji,
 • o alimenty, zarówno dla małoletnich i dorosłych dzieci, jak i dla współmałżonka,
 • o podział majątku,
 • z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym jej pozbawienia lub ograniczenia,
 • dotyczącymi ojcostwa.

Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji zarówno jeśli oczekują Państwo kompleksowego poprowadzenia sprawy, a także w razie potrzeby zasięgnięcia porady prawnej.  

Zobacz co piszę o naszej kancelarii

Zobacz również:

Prawo Administracyjne

Prawo cywilne