Wygrywamy sprawy kredytów złotówkowych

Wygrywamy sprawy kredytów złotówkowych

Sądy potwierdzają: jeżeli umowa kredytu zawiera błędy, konsument może spłacać kredyt bez odsetek. Znaczna część kredytobiorców może skorzystać z sankcji kredytu darmowego na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim.

Wygrywamy sprawy o zastosowania sankcji kredytu darmowego.

Nasza Kancelaria z sukcesami prowadzi sprawy dotyczące zwalczania nieuczciwych zapisów w umowach kredytów i pożyczek. W wyniku udzielonej przez nas pomocy prawnej, wobec wielu osób udało się zmniejszyć płacone raty lub nawet całkowicie uwolnić od zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. W szczególności, w związku z błędami występującymi w umowach kredytów i pożyczek, w imieniu Klientów występujemy z powodzeniem o zastosowanie sankcji kredytu darmowego.

Jak uzyskać kredyt darmowy?

W celu sprawdzenia, czy zachodzą podstawy dla zastosowania sankcji kredytu darmowego lub innych możliwości, najlepiej przesłać umowę kredytu lub pożyczki do analizy prawnej. Umowa może zawierać różne błędy, pozwalające na zastosowanie różnych rozwiązań, w tym np. właśnie sankcji kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego jest jednym z wielu różnorakich rozwiązań przewidzianych prawem, jakie można zastosować w odniesieniu do błędnie skonstruowanej umowy kredytowej lub pożyczkowej. W niektórych przypadkach może dojść nawet do unieważnienia umowy. Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie zapisów zawartych w umowie kredytu/pożyczki. Nasza Kancelaria, w celu ułatwienia dostępu do pomocy prawnej, oferuje bezpłatną wstępną analizę umowy kredytu lub pożyczki pod względem występowania wad prawnych.

 Co oznacza sankcja kredytu darmowego?

Kredytobiorcy borykają się w ostatnim czasie ze znacznym wzrostem rat kredytów i pożyczek. Tymczasem okazuje się, że wielu kredytobiorców w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że istnieją rozwiązania pozwalające na ograniczenie płaconych rat. Takie rozwiązanie daje ustawa o kredycie konsumenckim. Ustawa ta wprowadziła dla kredytobiorców możliwość spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów, co potocznie nazywane jest sankcją kredytu darmowego. Dotyczy to różnych typów kredytów i pożyczek, w tym także hipotecznych, gotówkowych czy konsolidacyjnych.

Kredyt darmowy oznacza, że kredytobiorca spłaca sam kapitał kredytu/pożyczki w ratach. Kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek i innych kosztów na przyszłość. Ponadto kredytodawca/pożyczkodawca powinien zwrócić dotychczas zapłacone odsetki i inne koszty kredytowe. Kredyt staje się dosłownie darmowy, ponieważ na skutek stosowania błędów w umowach, kredytodawca traci prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia z takiej umowy i kredytobiorca/pożyczkobiorca spłaca w ratach po prostu tą kwotę, którą pożyczył.

W wyniku podnoszonej przez naszą Kancelarię argumentacji, część banków dobrowolnie uznaje sankcję kredytu darmowego i ugodowo godzi się na spłatę przez naszych Klientów samego kapitału bez odsetek. Możliwe jest zatem w niektórych przypadkach uzyskanie sankcji kredytu darmowego bez konieczności inicjowania drogi sądowej.

Podstawowe warunki

Obecnie podstawowym warunkiem dla uznania kredytu lub pożyczki za „kredyt konsumencki” w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim jest to, aby umowa została zawarta na cele konsumenckie, tj. prywatne. Drugim podstawowym warunkiem jest to, aby kwota kredytu lub pożyczki nie przekraczała 255 550 zł. Jeżeli umowa kredytu lub pożyczki spełnia te warunki, warto sprawdzić, czy nie zachodzą podstawy do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Ustawa o kredycie konsumenckim została wprowadzona w celu ochrony kredytobiorców w kontaktach z dużymi instytucjami finansowymi jak banki czy firmy pożyczkowe. Jeżeli Banki lub firmy pożyczkowe popełniły w umowach błędy lub umowy te są konstruowane na niekorzyść kredytobiorców, to za karę Bank lub firma pożyczkowa traci prawo do odsetek i innych kosztów (sankcja kredytu darmowego).

Konsumentów należy chronić w kontaktach z bankami i firmami pożyczkowymi

Banki i firmy jako rozbudowane podmioty mają znaczną przewagę nad jednostką, w szczególności nad konsumentem. Kredytobiorcy często znajdują się w takim położeniu życiowym, że po prostu potrzebują pieniędzy „na już”. Wtedy bank lub firma pożyczkowa może wykorzystać trudne położenie życiowe konsumenta i przedłożyć do podpisania umowę kredytu czy pożyczki, która jest nieprzejrzysta, niejasna lub może zawierać ukryte koszty, o których konsument nawet nie zdaje sobie sprawy.

Dlatego też, w celu ukrócenia nieuczciwych praktyk banków i innych firm pożyczkowych, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ustawy o kredycie konsumenckim, w której została określona „kara” dla banków i innych instytucji udzielających kredytów i pożyczek za niejasne, nieprecyzyjne lub sprzeczne z prawem zapisy w umowach. Karą tą jest sankcja kredytu darmowego, co oznacza, że bank traci całkowicie prawo do odsetek, opłat, prowizji i innych kosztów. Po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego, kredytodawca otrzymuje od kredytobiorcy zwrot samego kapitału w wynikających z umowy ratach. Dzięki temu udaje się nam w wielu sprawach uzyskać dla naszych Klientów znaczne obniżenie płaconych rat.

Kontakt do Kancelarii celem poddania umowy wstępnej, bezpłatnej analizie prawnej

Adres e-mail: m.wilczek@wilczekkancelaria.pl

Tel. 502 160 118